Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Výroba a výzdoba keramiky sú spolu s výrobou a ozdobovaním textílií jedny z najstarších umeleckých remesiel.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skAugust 2005


            Na 6. a 7. august Vás skanzen v Zuberci pozýva na akciu “Podroháčske folklórne slávnosti”. Akcia je spojená nielen s prehliadkou krojov priamo v skanzene a bohatým folklórnym programom. Pre návštevníkov bude pripravený aj tradičný oravský jarmok spolu s remeselníkmi, ktorí budú priamo v múzeu alebo na “rinku”. K množstvu tradičných oravských remesiel, akými sú debnárstvo, rezbárstvo, tesárstvo, kováčstvo, hrnčiarstvo a prútené výrobky, sa pridajú aj ukážky maľby na skle či výroba hračiek. Využite príjemné a dlhé letné dni na skutočne dobrou náladou a slovenskými tradíciami naplnenou akciou. 

            Od štvrtka 18. do soboty 20. augusta na Vás čaká na Námestí Majstra Pavla v Levoči "Karpatský remeselný trh", ktorý dáva priestor prezentácii a predaju remeselníkom z krajín V4. Ich výrobky si tu budete môcť nielen zakúpiť, ale rovnako ako to býva na iných podobných akciách, aj sa popýtať na postupy práce a pozrieť sa na zručnosť prítomných ľudí, zachovávajúcich remeslá svojho regiónu.

          V sobotu, 20. augusta 2005 môžete znova navštíviť Burzu starožitností a umelecko-remeselných výrobkov na hrade Červený Kameň v Častej pri Trnave. Od 8:00 do 12:00 hod. prebiehajúca burza ponúkne priestor aj rôznym remeselníkom a ich výrobkom (rezbári, iné remeslá ľudovoumeleckého charakteru).
          V rovnaký deň a aj v nedeľu 21. augusta nás na tom istom mieste čakajú "Rytierske hry na hrade", ktoré majú za cieľ oživiť históriu bojových umení. Uvidíte šermiarov, pripomeniete si však aj vojakov, žoldnierov, obrancov hradu, ktorí do histórie Červeného kameňa určite patria. K tomu je pripravené aj prezentovanie starých remesiel, ukážky pasovania za rytierov, ale aj ukážky historických tancov a k Červenému kameňu neodmysliteľne patriace vystúpenia sokoliarov.

          Počas tretieho augustového víkendu, resp. už od piatku 19. do nedele 21. augusta sa v neďalekej Trnave koná už IV. ročník medzinárodného folklórneho festivalu "Trnavská brána", v rámci ktorého sa Trojičné námestie pri divadle v Trnave v sobotu, 20.8., premení na veľkú živú dielňu prezentujúcu rôzne ľudovoumelecké výrobky. Remeselníci, ktorí prídu, nielen ukážu, ale dajú možnosť aj návštevníkom vyskúšať si pletenie košíka či obliekanie šúpóľovej bábiky, alebo vyskúšať už tradične výrobu na hrnčiarskom kruhu. Na všetko sa budete mať možnosť pozrieť aj z vtáčej perspektívy - z mestskej veže, ktorá bude priamo nad týmto remeselným trhoviskom nazvaným "Na jarmeku". O zábavu sa celý víkend starajú folklórne súbory a skupiny nielen zo Slovenska. Radi sa tu s Vami stretneme. K programu pozrite viac tu.

 

          V rovnaký víkend od piatka 19. do nedele 21. augusta prebieha v obci Hrušov v okrese Veľký Krtíš jubilejný 10. ročník aj podľa našich skúseností výbornej, príjemnej a na zvyky na dedine bohatej akcie "Hontianska paráda Hrušov 2005". Piatkové otvorenie výstav, spev folkloristov a plné dvory s typickými názvami dotvorí plnohodnotná ochutnávka miestnych špecialít a koštovky páleniek. Ako zvyčajne, už v piatok sa objavia prví remeselníci, ktorí budú v sobotu prezentovať svoju prácu pri amfiteátri i na námestí a uličkách v dedine. Hore na lúkach zasa uvidíte tradičné dedinské práce - kosenie s prezentáciou všetkých na seba nadväzujúcich prác, pálenie dreveného uhlia, pranie na potoku, pečenie chleba v peciach typických pre túto oblasť, jeho ochutnávky, koštovky ostatných dobrôt ... skúste sa inšpirovať našimi skúsenosťami z minulého ročníka, ktoré nájdete tu. Podrobný aktuálny program k tohtoročnej akcii je tu.

          Počas rovnakého víkendu v piatok 19. a v sobotu 20. augusta prebieha v Michalovciach Zemplínsky jarmok, na ktorý naväzujú od soboty do nedele Zemplínske slávnosti. V piatok 19. augusta v uličke umeleckých remesiel v areáli jarmočiska ponúkne niečo aj pre Vaše oči. Remeselníkov tam nájdete v čase od 9:00 do 19:00 hodiny. Ostatné sprievodné akcie sú uvedené v programe akcie tu.

          Ak by sa Vám žiadna z týchto akcií nepozdávala, tretí augustový víkend môžete zájsť aj do Gelnice na XIV. ročník Gelnického jarmoku. Počas tejto akcie sa už tradične Hlavná ulica premení na tri dni na veľké trhovisko s množstvom stánkov. Svoje umenie v nich predvádzajú aj rôzni remeselníci ako tkáči, kováči, rezbári, čipkárky, drotári a iní. Jarmok je sprevádzaný množstvom kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, z ktorých odporúčame pozrieť si ukážky remesiel našich predkovh (tkáčstvo, rezbárstvo, kováčstvo, medovnikárstvo a iné) v priestoroch Baníckeho múzea. K jarmoku viac na www.gelnica.sk. Deň pred jarmokom, teda vo štvrtok, 18. augusta, máte v Gelnici možnosť návštevy akcie "Kultúrne dedičstvo našich predkov" s remeselnými dielňami predkov a ukážkami prác remeselníkov. Viac informácií získate na oddelení kultúry MsÚ na tel. 053 428 12 94.

          Nedeľa, 21. augusta je v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke venovaná každoročne pripravovanému podujatiu "Ospievané Beskydy". Tento rok patrí toto podujatie medzi najvýznamnejšie v múzeu a má názov "Rok na dedine". Popri folklórnych skupinách, ktoré budú prezentovať zvyky spojené so zimným časom (predvianočné zvyky, zvyky na Ondreja, fašiangy, naväzujúca veľkonočná oblievačka,  ...). K tomu sa, samozrejme, pridajú celodenné prezentácie a predaj remeselných výrobkov remeselníkov z Kysúc, Oravy a iných kútov Slovenska.

          Ďalší z nádherných slovenských skanzenov - Múzeum liptovskej dediny v Pribiline - privíta návštevníkov v nedeľu 21. augusta v rámci akcie "Z kuchyne starej mamy".  

          V rovnaký deň sa v Kaštieli Radoľa v Radoli koná vernisáž výstavy "...keď nite vedú ako cesty doďaleka..." - tkané úžitkové textílie - gobelíny Eleny Pavolkovej z Veličnej na Orave+ beseda s autorkou výstavy

          Jarmok remesiel, ale aj varenie slivkového lekváru s koštovkou, tradičné ľudové špeciality, ako sú husacina či lokše, vozenie na koči a množstvo iných atrakcií i tradičných súčastí ľudových akcií Vás čaká v sobotu 27. augusta na Čilejkárskom jarmoku v obci Nová dedina, ktorý bude spojený s oslavou 930-teho výročia prvej zmienky o obci. Viac k programu tu.

          Od soboty 27. do nedele 28. augusta privíta návštevníkov a okrem iného aj remeselníkov tradičný Bartolomejský jarmok v Čadci.

         V amfiteátri, kultúrnom dome a námestí obce Rejdová v okrese Rožňava sa od 27. do 28. augusta koná Gemerský folklórny festival Rejdová 2005. Popri prezentácie folklóru, ľudových zvykov a výroby najmä z oblasti Gemera tu stretnete aj remeselníkov. Akcia tento rok počíta už 32. ročník.

         Nedeľa, 28. augusta je v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke venovaná akcii "Kuje kováč podkovičku". Tá sa zameriava na jedno z najstarších nielen slovenských remesiel - kováčstvo. Kováči v čase vzniku cechov robili všetky práce týkajúce sa železa - určite sú Vám známi zámočníci, mečiari, nožiari, klinčiari, ostrohári a puškári. Ich práca sa navzájom prekrývala, hoci u každého z nich ide o samostatné remeslá. Ako to presne bolo, sa určite viac dozviete priamo na spomenutej akcii, kde budú návštevníkom počas celého dňa k dispozícii ukážky kováčskej práce a výrobky súčasných majstrov tohto remesla. Popri remeselníkoch a krásach skanzenu bude atmosféru dotvára ľudová hudba Folklórneho súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta.

          Tá istá nedeľa, 28. august, je v Múzeu liptovskej dediny v Pribiline zasa venovaná tzv. Včelárskej nedeli.         

          Rovnaká nedeľa, 28. august, bude od 13:00 hodiny patriť v Harichovciach XII. ročníku obecných folklórnych slávností konaných v areáli športového klubu, v rámci ktorých je pripravený aj Trh ľudových remesiel, na ktorom nebudú chýbať remeselníci prezentujúci paličkovanú čipku, prácu s drôtom, tiež však kováčstvo, rezbárstvo, tkáčstvo, krajčírstvo, košikárstvo, dnes veľmi ojedinelé šindliarstvo a iné remeslá. Viac o programe akcie čítajte tu.

          Počas celého augusta prebieha v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici výstava "Zabudnuté tváre medeného mesta", ponúkajúca výstavu obrazov zo zbierok tohto múzea, ktoré zachytávajú historické pohľady na mesto Banská Bystrica a na jeho zákutia, z ktorých niektoré už existujú len na týchto fotografiách. Tie prezentujú prácu meďotepcov a kovotepcov - mestské brány, opevnenie s baštami, vartovku, mestský hrad či námestie. Viac o časoch vstupu do múzea a o ostatných výstavách nájdete tu.

          V Kežmarku vo Vstupnej veži kežmarského hradu máte až do konca augusta možnosť vidieť expozíciu k 140. výročiu začatia ľanárskej výroby v Kežmarku.

          Podtatranské múzeum v Poprade už od roku 2001 a aj po celý rok 2005 ponúka návštevníkom bohatú zbierku asi 900 modrotlačiarenských foriem a ďalších exponátov v rámci výstavy “Výroba Modrotlače z dielne Elemíra Montska v Hranovnici”. Dozviete sa popri tom o zaujímavom výrobnom postupe a využití modrotlače pri zdobení tkanín na odevy a do interiéru, prezrieť si môžete rôzne vzorkovníky, formy drevené alebo drevené s klinčekami, ako aj hotové plátna vyhotovené práve niektorými z vystavených foriem. Modrotlač patrila medzi charakteristiky spišského regiónu a tomu je táto výstava venovaná.

          Pohronské múzeum v Novej Bani takisto po celý rok ponúka niekoľko pristavení pri histórii práce remeselníkov, cechov a ich výrobkov, a to v rámci expozície “Ľudový prejav hmotnej kultúry obyvateľov Novej Bane a jej okolia” (okrem iného sú tu prezentované rôzne textílie, keramické výrobky, pracovné náradie), ako aj v rámci Etnografickej (kde sú uchované zbierky z najstaršieho tamojšieho remesla – hrnčiarstva, ale aj domáce remeselné výrobky, pracovné poľnohospodárske nástroje, výrobky sakrálnej drevorezby a z oblasti odievania) a Historickej Expozície (remeselnícke výrobky, zvolávacie tabuľky cechov, cechové truhlice, prezentáciu kováčstva, tesárstva či debnárstva).

          Stredoslovenské múzeum v Thurzovom dome v Banskej Bystrici je pre záujemcov o remeslá a cechy k dispozícii po celý rok, a to vďaka historickej, ale aj etnografickej expozícii. Prvá z nich predstavuje v jednej z 12 miestností, ktoré obsahujú najrozsiahlejšiu zbierku histórie stredného Slovenska od doby kamennej po prelom 19. storočia, cechovú históriu. Ak Vás lákajú medovnikári, hrebenári, tajomstvá modrotlače, činnosti mediarov, cínarov, kolárov, staré cechové truhlice z obdobia od 16. do 18. storočia, expozícia a zamestnanci múzea Vám budú v pravidelných otváracích hodinách k dispozícii. Ak popri tom nevynecháte aj etnografickú expozíciu, odnesiete si obraz o práci hrnčiarov, výrobcov valašiek, ale aj ľudových krojov.
Na prvom poschodí Thurzovho domu sa nachádza časť stálej expozície venovaná stredovekým remeselníkom a cechom z Banskej Bystrice a okolia, kde návštevníci môžu vidieť vzácne cechové truhlice napr. zlatníkov, mäsiarov, irchárov, kníhviazačov, krajčírov zo 16.-17. st., výrobky hrebenárov, mediarov, klobučníkov, medovníkárov, kolárov, súkenníkov, zámočníkov, staré matrice na modrotlač a pod.
Na poslednom poschodí je miestnosť venovaná etnografickému materiálu, ktorá prezentuje ľudový život na strednom Slovensku - pastierov (valašky, fujara, črpáky,...), pltníkov, drevorubačov, uhliarov. Je možné vidieť ženské aj mužské kroje napr. z Detvy, Ábelovej, Podkoníc, Čierneho Balogu. Samostatná vitrína je venovaná špaňodolinskej čipke.

          Aj v auguste máte možnosť navštíviť stálu, už niekoľkoročnú expozíciu Vlastivedného múzea v Trebišove, nazvanej “Tradičné remeslá južného Zemplína”. Expozícia s viac ako 500 trojrozmernými exponátmi, starými výučnými listami, rôznymi predmetmi z dielní, dobovými fotografiami z remeselnej činnosti a pod. spomína nielen na hlavné remeslá tohto regiónu – kováčstvo, kolárstvo a povrazníctvo (mimochodom, posledné z nich je tu už vymretým remeslom, múzeum však na požiadanie dokáže zabezpečiť ukážky činností povrazníkov. Určite však tieto ukážky môžete uvidieť napr. na miestnom Trebišovskom jarmoku, Dňoch remesiel v Sečovciach či Dni Košíc).

          V Hanušovciach nad Topľou sú po celý rok 2004 v spoločensko-vednej expozícii miestneho Vlastivedného múzea zaujímavé zbierky cižmiarskeho a garbiarskeho cechu, ale aj kováčstva a pre tento región najcharakteristickejšieho remesla – korytárstva.
Vo vysunutej expozícii nazvanej “Duch národa” ponúka múzeum aj predstavenie domácich remesiel z miestneho regiónu – tkanie a drevoobrábanie. Záujemcovia si budú môcť vychutnať dych remeselnej histórie z figurín, predstavujúcich ľudí aj pri remeselnej práci.

          Západoslovenské múzeum v Trnave odporúčame navštíviť aj záujemcom o maľbu na sklo. Prezentovaná je tam výstava rôznych obrázkov na skle aj s popisom tejto starej umelecko-remeselnej techniky známej a využívanej aj na Slovensku. Pozerajte, pozorne čítajte, doma vyskúšajte a svoj výrobok alebo skúsenosti môžete potom prezentovať aj na týchto stránkach.

          Zemplínske múzeum v Michalovciach má pre svojich návštevníkov okrem iného aj etnografickú expozíciu, ktorá dokumentuje zaniknuté i zanikajúce ľudové remeslá dedinského obyvateľstva. Expozíciu tvoria samostatné celky - kováčstvo, vinohradníctvo, rybárstvo, hrnčiarstvo, spracovanie dreva, výroba textílií. Pozoruhodná je zbierka hrnčiarskych výrobkov dokumentujúca vývoj pozdišovského hrnčiarstva. Cenné sú aj exponáty dokladujúce vývoj techniky tkania na Zemplíne. Umelecko-historická expozícia je umiestnená v pôvodne neskororenesančnej budove, tzv. Starom kaštieli. V expozícii sú inštalované diela výtvarného umenia a umeleckých remesiel od románskeho obdobia po súčasnosť. O možnosti vstupov do múzea viac tu.

 

about us | news | handcrafts | galleries

The articles and databases on this site are liable to valid copyright and intellectual property laws. No part of this site may be reproduced, etc. without prior permission from the author(s).

Pages generated by Asteri.sk CMS