Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Slovenskí drotári sa v 18. storočí usadili aj v Maďarsku. Ich centrom bola, ako isto tušíte, Budapešť. Často ich tam nazývali aj „sitármi“.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skThis document was not translated into English. Primary language content follows (sk):

Lodníci

     Títo odborníci na obsluhovanie loďky mali za úlohu voziť na vode (u nás podľa historických a knižných prameňov po Dunaji a na rieke Morava) nielen rôzne durhy surovín, materiálu a tovarov, ale tiež ľudí. Ich úloha bola zodpovedná a riskantná, veď kto by bol spokojný s prácou lodníka, ktorý by priniesol poškodený alebo dokonca pri plavbe loďkou stratil tovar? Keďže loďky ani žiadne iné plavidlá neboli do vynájdenia iného ako ľudského alebo zvieracieho pohodu opatrené motorom alebo iným poháňacím zariadením, lodníci ich museli proti prúdu rieky ťahať – využívali na to kone. Menšie loďky mohli vyložiť na voz a previezť po suchu.

     Lodníci si dokonca vytvorili aj cechovú organizáciu. Podľa historických záznamov ich cech existoval v 18. a 19. storočí v Devíne a v Bratislave.

 

Použitá literatúra:
Historický slovník slovenského jazyka, Veda Bratislava, I. diel 1991, II. diel 1992, III. diel 1994, IV. diel 1995, V.diel 2000
Houdek, Ivan: Cechovníctvo na Slovensku, Turčiansky Svätý Martin, Muzeálna slovenská spoločnosť 1973
Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava, 1989
Špiesz, Anton: Remeslo na slovensku v období existencie cechov, Bratislava 1972

 

 

about us | news | handcrafts | galleries

The articles and databases on this site are liable to valid copyright and intellectual property laws. No part of this site may be reproduced, etc. without prior permission from the author(s).

Pages generated by Asteri.sk CMS