Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Slovenskí drotári sa v 18. storočí usadili aj v Maďarsku. Ich centrom bola, ako isto tušíte, Budapešť. Často ich tam nazývali aj „sitármi“.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skThis document was not translated into English. Primary language content follows (sk):

Riečičiari

 

     Známi sú aj ako sitári. Riečica je známa ako sito s veľkými okami. Riečičiari vyrábali riečice – sitá – z dreva, niekedy však dno sít vyrátali aj z mosadzného drôtu alebo srsti. Okraje sita bývali kovové alebo drevené. Tie sa používali na prečistenie – preosiatie obilia, múky, zrna, krupice, väčšieho korenia a podobne.

     Prvý cech sitárov na Slovensku vznikol v roku 1642 v Bratislave. Ďalší bol v Oslanoch. Niektorí sitári sa však stále združovali v cechu, ktorý vznikol vo Viedni. Sitárov – riečičiarov – nebolo na Slovensku veľa, roztrúsení však boli vo všetkých známejších mestách.

Použitá literatúra:
Historický slovník slovenského jazyka, Veda Bratislava, I. diel 1991, II. diel 1992, III. diel 1994, IV. diel 1995, V.diel 2000
Houdek, Ivan: Cechovníctvo na Slovensku, Turčiansky Svätý Martin, Muzeálna slovenská spoločnosť 1973
Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava, 1989
Špiesz, Anton: Remeslo na slovensku v období existencie cechov, Bratislava 1972

about us | news | handcrafts | galleries

The articles and databases on this site are liable to valid copyright and intellectual property laws. No part of this site may be reproduced, etc. without prior permission from the author(s).

Pages generated by Asteri.sk CMS