Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Slovenskí drotári sa v 18. storočí usadili aj v Maďarsku. Ich centrom bola, ako isto tušíte, Budapešť. Často ich tam nazývali aj „sitármi“.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skThis document was not translated into English. Primary language content follows (sk):

Tesári

 

     Nezainteresovanému človeku sa môže zdať, že stolári, tesári a tokári spolu s kolármi, truhlármi či rezbármi mali veľmi podobnú prácu, ktorá sa často prelínala. Nebolo tomu však úplne tak. Pokým stolári vyrábali z dreva náradie a niektoré stavebné výrobky, tesári mali za úlohu vyrábať z dreva krovy na strechy domov. Robili tiež stavebné lešenia, pracovali s drevom pri oprave domov, stavbe a oprave opevnení, ciest, mostov, zábradlí, kostolov. Isté prekrytie ich práce so šindliarmi možno vidieť pri pokrývaní striech domov šindľami.

     Tesári patrili medzi tých remeselníkov, ktorí vytvárali cechy. Urobili tak na začiatku 16. storočia najprv v Sabinove a pokračovali v ďalších väčších mestách. Často boli spojení spolu s remenármi, mečiarmi, ale napr. aj mlynármi.

 

Použitá literatúra:
Historický slovník slovenského jazyka, Veda Bratislava, I. diel 1991, II. diel 1992, III. diel 1994, IV. diel 1995, V.diel 2000
Houdek, Ivan: Cechovníctvo na Slovensku, Turčiansky Svätý Martin, Muzeálna slovenská spoločnosť 1973
Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava, 1989
Špiesz, Anton: Remeslo na slovensku v období existencie cechov, Bratislava 1972

 

about us | news | handcrafts | galleries

The articles and databases on this site are liable to valid copyright and intellectual property laws. No part of this site may be reproduced, etc. without prior permission from the author(s).

Pages generated by Asteri.sk CMS