Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Slovenskí drotári sa v 18. storočí usadili aj v Maďarsku. Ich centrom bola, ako isto tušíte, Budapešť. Často ich tam nazývali aj „sitármi“.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skThis document was not translated into English. Primary language content follows (sk):

Tokári

 

     Tokári alebo sústružníci existujú dodnes. Stále pracujú s drevom (v minulosti aj rohovinou) – sústružia na sústruhu (v minulosti na točovke – dnes točni – t.j. otáčacom zariadení, ktorá bola poháňaná nohou) rôzne drevené nádoby, ozdobné tyče, úžitkové predmety, z ktorých sú prstene, náramky, náhrdelníky, drevené taniere, lyžice, svietniky, píšťalky, v minulosti rôzne kusy nábytku, vretená a iné tkáčske nástroje a stoje, kolky ... Výrobky tokárov sú zaujímavé rôznofarebnosťou, ktorú tvorí sústružené drevo. Niektoré výrobky boli a aj v súčasnosti sú dopĺňané kovovými prvkami.

     Tokárov bývalo na Slovensku takmer sto, cechov však veľa nebolo. Najstarší vznikol v Košičiach spolu s kolesármi, stolármi a maliarmi v polovici 15. storočia.

 (39kb) (30kb) (26kb)

Tento tokár ešte stále používa točňu poháňanú nohou.

 

Použitá literatúra:
Archív ÚĽUV, www.uluv.sk
Historický slovník slovenského jazyka, Veda Bratislava, I. diel 1991, II. diel 1992, III. diel 1994, IV. diel 1995, V.diel 2000
Houdek, Ivan: Cechovníctvo na Slovensku, Turčiansky Svätý Martin, Muzeálna slovenská spoločnosť 1973
Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava, 1989
Špiesz, Anton: Remeslo na slovensku v období existencie cechov, Bratislava 1972

 

about us | news | handcrafts | galleries

The articles and databases on this site are liable to valid copyright and intellectual property laws. No part of this site may be reproduced, etc. without prior permission from the author(s).

Pages generated by Asteri.sk CMS