Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Sieťovanie alebo „necovanie“ je jedna z textilných techník. Používa sa pri nej jedna dlhá niť, z ktorej sa zhotovuje sieťovaný textil podobný čipke.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.sk Klub ľudových remesiel
Rudno nad Hronom

Tkanie, paličkovanie, maľba na sklo, drotástvo, keramika ...

         

          Klub ľudových remesiel v Rudne nad Hronom je občianske združenie zaoberajúce sa udržiavaním a rozvíjaním tradičných ľudových remesiel. Pôsobí od roku 1999.

 

            K náplniam činnosti klubu patrí:

 (24kb)  (15kb)  (17kb)

 

          Klub sa zúčastňuje rôznych predajných a predvádzacích akcií, pripravený je spolupracovať aj vo sfére turistického ruchu, prípadne vyučovať ľudové remeslá.

 

          Z prác Klubu vidíte a obrázkoch ukážky tkaných a paličkovaných výrobkov, ktoré vyrábajú pani Valéria Bugárová (paličkuje už vyše 20 rokov) a pani Erika Škarbová.

 

          Klub vytvára tkané a paličkované dečky, tašky, oblečenie, obrázky aj na objednávku v rôznych motívoch a farbách podľa želania.

 

K O N T A K T :

KLUB ĽUDOVÝCH REMESIEL
Rudno nad Hronom
Valéria Bugárová

telefón 0905 122 933
e-mail danilax@post.sk
 

o nás | novinky | remeslá | galérie

Články a databázy na týchto stránkach podliehajú platným pravidlám autorského práva. Spracovanie, ďalšie šírenie a pod. aj len ich časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu ich autora/ov.
Generované redakčným systémom Asteri.sk CMS