Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Niektorí autori opisujú techniky drôtovania predmetov drotármi takto: viazanie do kocky, do saka, do kríža, do mriežky, na retiazku, do hviezdy a na päťuholník.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skRezbári

 

     Títo remeselníci, ktorí existujú dodnes, sa zaoberali a zaoberajú vyrezávaním rôznych drevených sôch, sošiek, reliéfnych obrazov (často so sakrálnou tématikou), oltárov a pod. Výsledky ich prác sú skutočným umením, nezriedka sa teda stretneme s označením “umelecký rezbár”. Samotných rezbárov nenájdeme v histórii združených do cechu. Ich práce, ktorých vek možno počítať na storočia, však majú návštevníci možnosť obdivovať najmä v slovenských kostoloch. Na Slovensku má rezbárstvo aj svoju charakteristickú “ľudovú odnož”, a to výrobu bačovského riadu – najmä známych črpákov, ale žiež odlievakov, foriem na syr, oštiepky a podobne.

 (40kb)

     Pre rezbára je najdôležitejšie drevo (z lipy, javora, hrušky, jedľa alebo ktoréhokoľvek iného u nás rastúceho stromu, nie však vysušené, lebo vtedy je už tvrdé a vhodné len pre tokára) a dláto. Dôležitý je však aj nôž, rôzne rašple, pilníky, kyjanice (ťažké drevené nástroje v tvare koňakovej fľaše, ktoré sa používajú na vtĺkanie dláta do dreva). Rezbári si svoje nástroje musia často upraviť alebo aj sami vyrobiť, takže potrebujú napr. aj brúsne kamene. Hovorievalo sa o nich, že sú to “majstri deviatich remesiel”. V skutočnosti je to však údajne ešte náročnejšie. Všetko to však rezbár rád obetuje do výtvoru, ktorý na konci zavesí na stenu, položí na stôl alebo odovzdá zákazníkovi.

 (25kb)

Výroba sochy z veľkého pňa si na začiatku vyžaduje hrubé opracovanie
a zbavenie dreva tak, aby sa z pňa vytvarovali obrysy sochy.
Súčasného rezbára preto neraz stretnete pri tejto práci s motorovou pílou v ruke.
Tak začínal aj majster pri vyrezávaní týchto mackov.
Rezbár drží v ľavej ruke dláto a v pravej kyjanicu.

 

Použitá literatúra:
Archív ÚĽUV, www.uluv.sk
Baláž, Vojtech: Rezbárstvo, ÚĽUV Bratislava 2001
Historický slovník slovenského jazyka, Veda Bratislava, I. diel 1991, II. diel 1992, III. diel 1994, IV. diel 1995, V.diel 2000
Houdek, Ivan: Cechovníctvo na Slovensku, Turčiansky Svätý Martin, Muzeálna slovenská spoločnosť 1973
Krátky slovník slovenského jazyka, Veda, vydavateľstvo SAV Bratislava, 1989
Špiesz, Anton: Remeslo na slovensku v období existencie cechov, Bratislava 1972

 

Dnešní remeselníci venujúci sa rezbárstvu:
otec a syn - Peter a Peter Mušinskí 

o nás | novinky | remeslá | galérie

Články a databázy na týchto stránkach podliehajú platným pravidlám autorského práva. Spracovanie, ďalšie šírenie a pod. aj len ich časti podlieha predchádzajúcemu súhlasu ich autora/ov.
Generované redakčným systémom Asteri.sk CMS