Remeslá/Handcrafts

O nás

Novinky

Zaujímavosť na dnešný deň:
Niektorí autori opisujú techniky drôtovania predmetov drotármi takto: viazanie do kocky, do saka, do kríža, do mriežky, na retiazku, do hviezdy a na päťuholník.

About Us

News

Remeslá
a
výrobcovia

Galérie,
múzeá,
skanzeny

Knižnica

Akcie

FórumVyhľadať
na stránkach
remesla.lawit.sk

Handcrafts
and
Producers

Galleries,
Museums,
Open-air
Museums

Library

Activities

Forum


Search
the site
remesla.lawit.skTHE LIST OF CRAFTSMEN PRESENTED ON THESE PAGES

 

Bátorová Ľudmila - egg-decorator

Cingelová Miroslava - ginger-bread maker

Club of folk craft in Rudno nad Hronom - works with bobbins, tinker´s art, ceramics, weaver´s works ...

Ďurkáč Ján - products from wood and metals (valaska ...)

Lastovka Igor - basket- and whip-maker

Ľut - Ján Frank-Ľut - producer of ceramics, traditional ceramics from Pukanec village

Mariáš Stanislav a Zita - drotári

Mušinský Peter, father and son - wood carvers

Müller Ondrej - miniatures in egg- and nut- shells

Pollák Peter and Marta - producers of ceramics, so called "holíčska fajansa"

Smržík Štefan - connection of tinker´s and smith´s work

Sobota Peter - producer of typical Slovak musical instrument "drumbla"

Šulík Stanislav - wooden products

about us | news | handcrafts | galleries

The articles and databases on this site are liable to valid copyright and intellectual property laws. No part of this site may be reproduced, etc. without prior permission from the author(s).

Pages generated by Asteri.sk CMS